Kontakt

+420 775 491 749

info@technikert.com

Impresum

Název společnosti:

Technikert s.r.o.

Sídlo:

Korunní 2569/108
CZ-101 00 Praha 10

Identifikace:

IČ: 055 46 494
DIČ: CZ 055 46 494
DUNS-č.: 49-576-2324

Spisová složka:

Městský soud Praha
SZ – C265571
Odpovědnost za obsah:

Obsah našich stránek tvoříme, upravujeme a aktualizujeme s velkou pečlivostí. Přesto nemůžeme právně převzít zodpovědnost za jeho obsah. Podle obecně platných zákonů jsme zavázání k odstranění zprostředkovaných nebo cizích informací. Tento závazek jsme schopni dostát pouze jeli nám známo konkrétní porušení obecně platných zákonů v této oblasti. Budeme-li na takovouto skutečnost upozorněni ihned sjednáme nápravu.

Autorské právo:

Veškerý obsah těchto stránek podléhá autorskému právu. Jakákoli manipulace s tímto obsahem překračující autorské právo vyžaduje náš písemný souhlas. Stahování a kopírování těchto stránek pro komerční účely je zakázano. V případě obsahu těchto stránek, který nebyl vytvořen provozovatelem stránek, respektujeme autorské práva třetich osob. Jestli-že i přesto narazíte na porušení autorských práv na našich stránkách, upozorňte nás prosím na tuto skutečnost. Obsah jehož se porušení autorských práv týká, bude ihned odstraněn.

Ochrana dat:

Přístup na internetové stránky je možný v zásadě bez udání osobních dat. Pokud budou prostřednictvím těchto stránek zjíštěna osobní data (například jméno, adresa nebo e-mail), uskuteční se jejich zjíštění vždy ze souhlasem protistrany. Žádná data nebudou předána třetím osobám. Osobní data zjíštěná v rámci tohoto internetového připojení budou použita ke zpracování poptávek a k identifikaci pro přístup k dokumentům souvisejícím s obchodními případy mezi firmou Technikert a zákazníkem. Váš souhlas s využitím osobních dat můžete kdykoliv odvolat s účinností do budoucna. K tomuto účelu využíjte kontaktní formulář. Tímto upozorňujeme, že přenos dat po internetu (například emailová komunikace) není stoprocentně zabezpečena a tudíž se třetí osoby takto mohou dostat k informacím. Využití kontaktních informací zveřejněných na těchto stránkách k zasílání nevyžádaných reklamních materiálů a jiných informací (spaming) se tímto výslovně zakazuje! Provozovatel těchto webových stránek bude postupovat právními kroky v případě porušení tohoto zákazu.