Schneider Bad Kreuznach GmbH
Servohydraulika

Prodáváme a prezentujeme produkty sekce servohydraulika německé firmy Jos. Schneider Optische Werke GmbH. Součástí prodeje je i uvedení ventilů do provozu s optimalizací nastavení.

Produktové portfolio

Firma Schneider Bad Kreuznach GmbH není pouze synonym pro výbornou optiku nýbrž také pro servohydrauliku, která stejně jako optika vyžaduje preciznost ve výrobě mechnických součástí. Našim zákazníkům dodáváme servoventily pro nejnáročnější požadavky. Zakázky řešíme komplexně počínaje zabudováním, elektrickou částí a nastavením parametrů.
Vedle standartního programu dodáváme ventily šité namíru aplikacím. Kupříkladu s definovanou charakteristikou, s písty s nízkou lekáží, s dvěma hranami nebo vysokodynamické ventily.

Jednostupňové hydraulické servoventily

Nacházejí uplatňění v aplikacích do průtoku 20 l/min a tlaku 315 bar. Používají se jako pilotní ventily vicestupňových servoventilů.
Schneider-Servoventily s táhlem jsou spolehlivým srdcem elektrohydraulických systémů a to díky jejich jednoduché konstrukci a tudíž snadné údržbě, odolnosti proti zněčištěnému oleji a vysoké dynamice.

Servohydraulika
Schneider

Konstrukce servoventilů s táhlem

Schneider servoventily jsou poháněny momentovým motorem v olejové lázni. Momentový motor ovládá pomocí táhla ventilový píst, který hydraulicky spolutáhne ve dvojstupňové variantě hlavní ventilový píst. Ventil je touto konstrukcí kompaktnější a odlonější proti znečištění než servoventily s tryskami.

● Žádné trysky – nehrozí jejich zanesení a tím náhlá disfunkčnost

● Disfunkčnost ventilu je možno dedukovat pozvolným nárůstem lekáže

● Snadná výměna opotřebovatelných částí ventilů

● Nastavení středu ventilu pomocí imbusového klíče

Schneider

Vícestupňové servoventily

Nabízíme dvoustupňové a třístupňové servoventily, pro aplikace s průtoky od 20 do 700 l/min. Výhodou vícestupňových ventilů je možnost použití ovládacího torque-motoru s nižším elektrickým výkonem. Jako pilotní ventil je použit servoventil s táhlem.

● tlaky od 0 do 315 barů

● a od 5 do 400bar

● rychlost přestavení od 3 msec

Schneider

Regulační ventil tlaku

Vhodný pro aplikace náročné na vysokou přesnost a dynamiku regulace omezení tlaku v systému. Nabízíme standardně pět variant regulačního rozsahu.

● regulační rozmezí variant 1-700 bar

● max. průtok 10 l/min

Servoregulační ventil HVM 065

Kompaktní, elektrohydraulický 4/3 Servoventil s lineární průtokovou charakteristikou a zpětným mechanickým přestavením. Silný lineární motor s nebo bez onboard elektroniky.

● průtoky při 70bar 5/10/20/40 l/min

● hystereze < 0,1%

● provozní tlak 315 bar

● rychlost přestavení do 8 msec

Schneider
Schneider
 

Konstrukce servoventilu s lineárním pohonem HVM 065

Tento servoventil je poháněn silným lineárním motorem, který umožňuje průtoky až 40 l/min v jednostupňové variantě. Je vybaven pružinami zajišťující zpětné přestavení. Elektronikou Onboard s zpětnou vazbou, kterou lze konfigurovat pomocí USB rozhraní.

● Nízká lekáž

● Nížší nároky na čistotu oleje

● Přesnost statická a dynamická

● přímá náhrada ventilové řady D633 firmy Moog

Pneumatické servoventily

Nabízíme tři základní varianty elektropneumatických servoventilů. S torque-motorem ovládající ventilový píst PVM 064/065 . S torque-motorem s podelně posuvným ventilovým pístem PVM 030 a pneumatický servoventil s táhlem vycházející konstrukčně z hydraulické varianty PVM 067.

● Statický Druck 450bar

● Regulace 0-6 bar a 0-30 bar

● Průtok QN až 1300 l/min

Schneider
Schneider

Konstrukce a vlastnosti pneumatických servoventilů

Narozdíl od pneumatických proportionálních ventilů, které jsou stadradně vyráběny jako paralelní kombinace dvou sedlových ventilů, dochází u pneumatického servoventilu k přestavení pomocí pístu. Ten je ovládán táhlem poháněným momentovým motorem. Dynamika ventilu je tímto značně umocněna. Díky precizní výrobě dosahujeme u našich pneumatických ventilů nízké lekáže (QN < 5%).

Schneider

Aplikace s pneumatickými servoventily

Pro Vaše zařízení jsme schopni navrhnout a dodat funkční celek nebo Vám pomoci s implementací.

● Pneum. rotační pohony s regulací otáček

● Regulátor pneumatické brzdy

● Pneumatický válec s regulací rychlosti a polohy

● Nivelační plnící ventil apod.

Elektronika

Vliv elektroniky na celkovou regulaci je stále intenzivnější také díky digitální technice a s ní spojenými narustajícími požadavky. Schneider Kreuznach pokrývá veškerou paletu elektronických řídících karet od boxu na DIN lištu, evropských karet a onboard provedení.

● Zesilovací karty

● PID regulatory

● DSP osové regulátory

Schneider

Univerzální zesilovací karta BOE

Tuto kartu lze použít pro řízení servoventilů v uzavřené regulační smyčce.  Jedná se o pulsně řízený zesilovač.

● Řídící signál nastavitelný přes DIP spínač

● Nulový bod ventilu nastavitelný přes potenciometr P1

● Max. výstupní proud nastavitelný na potenciometru P3 mezi 100 až 1000mA (Popř. 10-100mA). Optionalně možno také +/-100mA. Popř. 2A s nastavbou chladič.

● Dithersignal – amplituda nastavitelná na potenciometru P2 a frekvence na potenciometru P4

Schneider Servotechnika - Katalogové listy

Schneider

Hydraulika

Servoventily NG6, NG10
Servoventily NG25
Tlakové redukční servoventily
Vícestupňové servoventily do 1000 l/min

Schneider

Pneumatika

Pneumatické servoventily s torque-motorem
Pneumatické Servoventily s táhlem
Ventily s plunžrem

Schneider

Příslušenství

Analogový regulátor
Digitalní regulátor
Úprava signálu
Přípojné a proplachovací desky

Brožůry & Flyers

Schneider

Přehled portfólia

Rychlouzavírací servoválec
Přehled servoventilů
Příklady aplikací
Přehled elektroniky

Schneider

Servoválce

Rychlouzavírací servoválec
Servoválec s Onboard-elektronikou a sensorem polohy
Příslušenství

Schneider

Servoventil HVM 065 s lineárním pohonem

Excelentní linearita
Nižší nároky na čistotu oleje
Ekvivalent k D633 - D634

Pokud jste nenašli Váš komponent v katalozích nebo máte komponent jiného výrobce, zašlete nám prosím typový štítek nebo popis na info@technikert.com
Stránky výrobce

Hydraulické servopohony

Navrhujeme a vyrábíme servopohony na míru. Servopohon sestává z servoventilu a servoválce s nízkoodporovým těsněním a hydrostatickým uložením. Naše produkty nachází uplatnění v elektrárnách, chemických závodech, zkušebnách, vodohospodářství apod.

● Servo-válce

● Servo-rotační pohony

● Servo-zesilovače

● Regulační klapy parovodů, procesních medií apod.

Servohydraulika
Schneider

Individuální řešení

● Servoventily na míru i při několika kusových odběrech.

● Speciální charakteristiky p/U, p/I, Q/U, Q/I.

● Zákaznické nastavení dynamiky ventilu.

● Nastavení středové polohy

● Ventily s přesahem, lekáží nebo bez přesahu a lekáže ve středové poloze

● Ventily s dvojtou hranou vhodné pro hydraulické válce 1:2.