Automatizace

Klademe důraz na mezioborové znalosti v oblasti fluidní techniky a automatizace. Tím dosahujeme maximální efektivity a spolehlivosti. Optimalizace a úprava řízení je pak následně také rychlejší a snažší. Díky našemu technickému přesahu jsme schopni upravit popřípadě kompletně renovovat již obsoletní řídící systémy. Zároveň navrhujeme a realizujeme řízení nových vlastních aplikací, ale i zařízení cizích výrobců.

Step 7 – TIA Portal

PLC automaty společnosti Siemens jsou průmyslovým standardem. V našich aplikacích se osvědčily jako robustní a vysoce spolehlivé. Integrace softwarových komponent do jednoho přehledného řešení TIA Portal usnadňuje navíc údržbu i samotné programování.

Programujeme a používáme následující automaty:

● S7-1200

● S7-1500

● S7-300

● S7-400

● ET 200SP

LabVIEW, Real-Time & FPGA

Grafické programovací prostředí LabView je vhodné zejména ve zkušebnách, testovacích, měřících, řídících a regulačních aplikacích, které jsou náročné na rychlost a dynamiku. Spolu s Real-Time modulem za předpokladu správného postupu lze automaty společnosti National Instrument programovat jako tvrdé řízení nezávislé na procesech operačního systému.
Díky FPGA-modulu lze dále programovat na úrovni siliciových čipů. Což umožňuje časovou nezávislost procesů a tím vyšší výkon řízení.
Naše společnost nabízí návrh koncepce řízení a vývoj LabView aplikací pro Vaše zařízení.

Embedded-Hardware:

● CompactRIO

● CompactDAQ

● PXI – CompactPCI (Europakartenformat)

● Kamerové systémy

CoDeSys

Programujeme ve vývojovém prostředí CoDeSys pomocí programovacích jazyků- IL, ST, LD, FBD nebo SFC všechny automaty členů CoDeSys Automation Alliance.

Proportionální & Servohydraulika

Nastavíme regulační parametry karet a ventilovou charakteristiku proportionálních ventilů a servoventilů na míru Vašemu zařízení. Nahradíme obsoletní servoventily za kompatibilní náhradu včetně zabudování a uvedení do provozu.